Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 22 april 2021

Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 22 april 2021 har justerats den 22 april 2021 vad avser §§ 1-4, 7, 13-16, 37.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla
26 april 2021–17 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad