Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 15 april 2021

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 15 april 2021 har justerats den 22 april 2021 vad avser §§ 1-7,9-21, 23-31 och 33-47.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 28 april 2021–19 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad