Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 15 april 2021

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds protokoll för den 15 april 2021 har justerats den 15 april 2021 vad avser §§ 8, 22 och 32.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 19 april 2021–10 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad