Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 12 april 2021

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhet den 12 april 2021 har justerats den 16 april 2021 vad avser §§1-15.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 19 april 2021–11 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Rådet till skydd för Stockholms skönhets kansli, Hantverkargatan 3H, samt på Meetings Plus.

Uppdaterad