Östermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 22 april 2021

Östermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 22 april 2021 har justerats den 22 april 2021 vad avser §§ 14-20.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 28 april 2021–19 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Östermalms stadsdelsförvaltning, Karlavägen 104 samt i Meetings Plus.

 

Uppdaterad