Östermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 22 april 2021

Östermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 22 april 2021 har justerats den 27 april 2021 vad avser §§ 1 – 13 och 21 – 41.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 29 april 2021–21 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Östermalms stadsdelsförvaltning, Karlavägen 104 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad