Norrmalms stadsdelsnämnds protokoll för 2021-04-22

Norrmalms stadsdelsnämnds protokoll för 2021-04-22 har justerats 2021-04-22 vad avser §§1-19.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2021-04-26–2021-05-17.

Protokollet finns tillgängligt hos Norrmalms stadsdelsförvaltning, Sankt Eriksgatan 117 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad