Kungsholmens stadsdelsnämnds protokoll för 2021-03-25

Kungsholmens stadsdelsnämnds protokoll för 2021-03-25 har justerats 2021-03-29 vad avser §§1-35.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla  2021-04-08–2021-04-29.

Protokollet finns tillgängligt hos Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Lindhagensgatan 76 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad