Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för 2021-04-15

Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnds protokoll för 2021-04-15 har justerats 2021-04-20 vad avser §§1-23.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2021-04-23–2021-05-14.

Protokollet finns tillgängligt hos Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning, Hässelby torg 20–22 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad