Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds protokoll för den 22 april 2021

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds protokoll för den 22 april 2021 har justerats den 27 april 2021 vad avser §§ 1-21.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 28 april 2021–20 maj 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning samt i Insyn.

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut genom laglighetsprövning.

Uppdaterad