Stockholms socialnämnds protokoll för 23 mars 2021

Stockholms socialnämnds protokoll för 23 mars 2021 har justerats 29 mars 2021 vad avser §§1-4, §7, §8,§§10-18, §20,§21.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 31 mars 2021–21 april 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos socialförvaltningen, Storforsplan 36 samt på Insyn.

Uppdaterad