Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 18 mars 2021

Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 18 mars 2021 har justerats den 23 mars 2021 vad avser § 1-56.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 26 mars 2021–17  april 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos överförmyndarförvaltningen, Vällingbyplan 2.

Uppdaterad