Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 25 mars 2021

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 25 mars 2021 har justerats den 29 mars 2021 vad avser §§ 1-3.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 30 mars 2021–20 april 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos miljöförvaltningen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad