Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 25 mars 2021

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 9 mars 2021 har justerats den 22 mars 2021 vad avser §§ 1-6, 8-13, 15-18, 20-22.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 29 mars 2021–19 april 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos miljöförvaltningen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad