Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 24 mars 2021

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 24 mars 2021 har justerats den 25 mars 2021 vad avser §12, 14, 20, 23-24, 26-27.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 26 mars 2021–16 april 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut genom laglighetsprövning.

Uppdaterad