Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 22 mars 2021

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 22 mars 2021 har justerats den 29 mars 2021 vad avser §18 Hundrastgårdar ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 30 mars 2021–20 april 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad