Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för 22 mars 2021

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 22 mars 2021 har justerats den 29 mars 2021 vad avser §§1-20, §§25 -29.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 30 mars 2021–20 april 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad