Skärpt eldningsförbud i Stockholm

Just nu är det förbjudet att elda i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud med anledning av att det är extremt torrt i naturen.

Stockholms fastighetsnämnds protokoll för den 9 mars 2021

Stockholms fastighetsnämnds protokoll för den 9 mars 2021 har justerats den 18 mars 2021 vad avser §§ 1–4, 7, 8, 12–19.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 19 mars 2021–9 april 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos fastighetskontoret, Hantverkargatan 2 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad