Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 23 mars 2021

Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 23 mars 2021 har justerats den 26 mars 2021 vad avser §1-3, §6-15, och §17-19.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 29 mars 2021–19 april 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad