Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 30 mars 2021

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 30 mars 2021 har justerats den 30 mars 2021 vad avser §§1-28.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 31 mars 2021–21 april 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25.

Uppdaterad