Södermalm stadsdelsnämnds protokoll för den 25 mars 2021

Södermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 2021-03-25 har justerats den 2021-03-26 vad avser § 14,17,19-23.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 2021-03-29–2021-04-19.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning i eDok samt i Meetings Plus.

Uppdaterad