Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 18 mars 2021

Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 18 mars 2021 har justerats den 24 mars 2021 vad avser §§ 5 -6, 8-11, 15–41.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 26 mars 2021–17 april 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad