Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 25 mars 2021

Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 25 mars 2021 har justerats den 25 mars 2021 vad avser §§3-4, 6,9-10, 21, 27-28.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 30 mars 2021–20 april 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Skärholmens stadsdelsförvaltning, Bodholmsplan 2 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad