Samordningsförbundet Stockholms stads protokoll för den 25 mars 2021

Samordningsförbundet Stockholms stads protokoll för den 25 mars 2021 har justerats den 29 mars 2021 vad avser §§1-2,4-14.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 31 mars 2021–21 april.

Protokollet finns tillgängligt hos Samordningsförbundet Stockholm stad, Arenavägen 47.

Uppdaterad