Samordningsförbundet Stockholms stads protokoll för den 25 mars 2021

Samordningsförbundet Stockholms stads protokoll för den 25 mars 2021 har justerats den 25 mars 2021 vad avser §3.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 29 mars 2021–19 april 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Samordningsförbundet Stockholm
stad, Arenavägen 47.

Uppdaterad