Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhets delegerade i plan- och bygglovsärenden, naturvårdsärenden samt kulturvårdsärenden den 22 mars 2021

Protokoll för Rådet till skydd för Stockholms skönhets delegerade i plan- och bygglovsärenden, naturvårdsärenden samt kulturvårdsärenden den 22 mars 2021 har justerats den 26 mars 2021 vad avser §§ 1-6.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 30 mars 2021–20 april 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Rådet till skydd för Stockholms skönhets kansli, Hantverkargatan 3H, samt på Meetings Plus.

Uppdaterad