Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds protokoll för 2021-03-25

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds protokoll för 2021-0325 har justerats 2021-03-30 vad avser §§1-27.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla  2021-03-31–2021-04-21.

Protokollet finns tillgängligt hos Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Telefonvägen 30 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad