Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds protokoll för den 25 mars 2021

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds protokoll för den 25 mars 2021 har justerats den 30 mars 2021 vad avser §§ 1-22.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla
31 mars 2021–21 april 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning samt i Insyn.

Uppdaterad