Skärpt eldningsförbud i Stockholm

Just nu är det förbjudet att elda i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud med anledning av att det är extremt torrt i naturen.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds protokoll för den 18 mars 2021

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds protokoll för den 18 mars 2021 har justerats den 18 mars 2021 vad avser §§ 1-4.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 19 mars 2021–12 april 2021.

Uppdaterad