Bromma stadsdelsnämnds protokoll för den 25 mars 2021

Bromma stadsdelsnämnds protokoll för den 25 mars 2021 har justerats den 26 mars 2021 vad avser §§ 1-33.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 30 mars 2021–20 april 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Bromma stadsdelsförvaltning, Gustavslundsvägen 151 G samt i Meetings Plus.

Uppdaterad