Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 18 februari 2021

Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 18 februari 2021 har justerats den 18 februari 2021 vad avser §6-7, 12, 16.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 22 februari 2021–15 mars 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F samt på Insyn.

Uppdaterad