Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 4 februari 2021

Stockholms stadsbyggnadsnämnds protokoll för den 4 februari 2021 har justerats den 15 februari 2021 vad avser §§1-7, 14-16, 19-88, 90-99.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 17 februari 2021–10 mars 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Bygg- och plantjänsten.

Uppdaterad