Stockholms socialnämnds protokoll för den 16 februari 2021

Stockholms socialnämnds protokoll för den 16 februari 2021 har justerats den 16 februari 2021 vad avser §§ 6,7,14,15,16,18.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 18 februari 2021–11 mars 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos socialförvaltningen samt på Insyn.

Uppdaterad