Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 4 februari 2021

Stockholms överförmyndarnämnds protokoll för den 4 februari 2021 har justerats den 9 februari 2021 vad avser § 1-21.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 10 februari 2021–3 mars 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos överförmyndarförvaltningen, Vällingbyplan 2.

Uppdaterad