Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 16 februari 2021

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds protokoll för den 16 februari 2021 har justerats den 16 februari 2021 vad avser §§ 7, 16, 19-22.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 18 februari 2021–12 mars 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos miljöförvaltningen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.

 

Uppdaterad