Stockholms kyrkogårdsnämnds protokoll för den 11 februari 2021

Stockholms kyrkogårdsnämnds protokoll för den 11 februari 2021 har justerats den 11 februari 2021 vad avser §9 och 10.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 15
februari 2021–8 mars 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos kyrkogårdsförvaltningen, Hallvägen 14 samt på Insyn.

Allmän upplysning om att överklaga kommunala beslut genom laglighetsprövning.

Uppdaterad