Stockholms kulturnämnds protokoll för den 16 februari 2021

Stockholms kulturnämnds protokoll för den 16 februari 2021 har justerats den 22 september 2020 vad avser §4-6.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 18 februari 2021–11 mars 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos kulturförvaltningen, Askebykroken 13 samt på Insyn.

Uppdaterad