Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 3 februari 2021

Stockholms kommunstyrelses protokoll för den 3 februari 2021 har justerats den 10 februari 2021 vad avser §1-3, 5-11, 13-17, 20-25

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 11 februari 2021–4 mars 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad