Stockholms kommunstyrelses ekonomiutskotts protokoll för den 17 februari 2021

Stockholms kommunstyrelses ekonomiutskotts protokoll för den 17 februari 2021 har justerats den 18 februari 2021 vad avser §5.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 19 februari 2021 –13 mars 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad