Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 1 februari 2021

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för den 1 februari 2021 har justerats den 8 februari 2021 vad avser §10 Hundrastgårdar ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 11 februari 2021–4 mars 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad