Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för 15 februari 2021

Stockholms kommunfullmäktiges protokoll för 15 februari 2021 har justerats 22 februari 2021 vad avser §1-18.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 23 februari 2021–16 mars 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos KF/KS-kansli, Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad