Stockholms idrottsnämnds protokoll för den 16 februari 2021

Stockholms idrottsnämnds protokoll för den 16 februari 2021 har justerats den 16 februari 2021 vad avser §§ 4, 6, 10, 15,16, 18 & 21.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 18 februari 2021–11 mars 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos idrottsförvaltningen.

 

Uppdaterad