Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 18 februari 2021

Stockholms exploateringsnämnds protokoll för den 18 februari 2021 har justerats den 18 februari 2021 vad avser §§ 6-7, 20-23.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 22 februari 2021–15 mars 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos exploateringskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på Insyn.

Uppdaterad