Stockholms avfallsnämnds protokoll för den 4 februari 2021

Stockholms avfallsnämnds protokoll för den 4 februari 2021 har justerats den 11 februari 2021 vad avser §1-3.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 15 februari 2021–9 mars 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Stockholm Vatten och Avfall samt på Insyn.

Uppdaterad