Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 9 februari 2021

Stockholms arbetsmarknadsnämnds protokoll för den 9 februari 2021 har justerats den 12 februari 2021 vad avser §1-5, §9, §11-14, §17-22.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 16 februari 2021–9 mars 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4 samt på Meetings Plus.

Uppdaterad