Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationens protokoll för den 16 februari 2021

Södermalms stadsdelsnämnd, sociala delegationen protokoll för den 16 februari 2021 har justerats den 16 februari 2021 vad avser §§1-26.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 17 februari 2021–10 mars 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25.

Uppdaterad