Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 4 februari 2021

Skarpnäcks stadsdelsnämnds protokoll för den 4 februari 2021 har justerats den 11 februari 2021 vad avser §§ 5-6, 12-19 ,21-34.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 16 februari 2021–9 mars 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt i eDok Meetings.

Uppdaterad