Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 18 februari 2021

Skärholmens stadsdelsnämnds protokoll för den 18 februari 2021 har justerats den 18 februari 2021 vad avser §§3, 15, 17, 18.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 22 februari 2021–15 mars 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Skärholmens stadsdelsförvaltning, Bodholmsplan 2 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad