Östermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 11 februari 2021

Östermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 11 februari 2021 har justerats den 16 februari 2021 vad avser §§ 1-22, 24.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 17 februari 2021–10 mars 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Östermalms stadsdelsförvaltning, Karlavägen 104 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad