Östermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 11 februari 2021

Östermalms stadsdelsnämnds protokoll för den 11 februari 2021 har justerats den 11 februari 2021 vad avser §§ 4, 10, 11, 23.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 17 februari 2021–10 mars 2021.

Protokollet finns tillgängligt hos Östermalms stadsdelsförvaltning, Karlavägen 104 samt i Meetings Plus.

Uppdaterad